Czym jest inteligentny dom?

Mianem inteligentnego domu określa się budynki, które stworzone zostały z wykorzystaniem najnowszych, niezwykle zaawansowanych i często skomplikowanych technologii. Każdy dom inteligentny charakteryzuje się obecnością wielu detektorów oraz czujników, które są jednak ze sobą spójnie połączony w jeden system zarządzania dotyczący całego budynku.

 

System ten czuwa nad prawidłowym działaniem wszystkich funkcjonujących w danym obiekcie instalacji. W inteligentnym domu znajdują się między innymi sieć teleinformacyjna, sterowanie światłem zarówno wewnętrznym jak i zewnętrznym, sterowanie ogrzewaniem, sterowanie klimatyzacją, sterowanie wentylacją, system kontroli dostępu, złożony system personalizacji itd. Jeśli chodzi o system personalizacji to w inteligentnych budynkach niezwykle istotne jest, aby wszystkie systemy były w stanie dopasować się do każdego z użytkowników z osobna. Do tego celu niezbędny będzie podsystem adaptatywnego uczenia się lub bezpośredniego zaprogramowania systemu przez jego operatora. W tym ostatnim przypadku wszyscy domownicy muszą precyzyjnie określić swoje preferencje odnośnie każdego z domowych podsystemów.

 

Author: sklep-eurosen.pl